Impressum

Zamjenik glavnog i odgovornog urednika Adnan Beganović
Pomoćnik uredništva za međunarodni sport: Edmir Škorić
Novinari: Milan Maksimović
Midhat Šljivak
Dino Kurbegović
Oliver Lekić Armin Pašić
Vanja Vukmirović
Senaid Bošković
Maja Skaka
Fotoreporteri: Adi Balić
Mahir Sarajlić
Video: Tahir Hebib
Dizajn i koncept: Emir Haračić
Programiranje: Lampa Studio d.o.o. Sarajevo
Direktor: Emir Haračić
Izdavač: SportSport d.o.o.
Alipašina 19
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
[email protected]